Prodloužená záruka Bagmaster

Prodloužená záruka Bagmaster

Na zakoupené zboží BAGMASTER se vztahuje zákonná záruka v délce 24 měsíců

U batohů ALFA; GALAXY; MERCURY; POLO; LUMI; GEN; NINY; MARK; EPSON, ELEMENT; MAXVELL; THEORY; BOSTON; BAG; DIGITAL; ENERGY; SUPERNOVA; ORI; BANNY; QUANTUM; LINDER a MASTER. Poskytujeme prodlouženou záruku o 12 měsíců

Definice Prodloužené záruky:

 • Prodloužená záruka spočívá v prodloužení bezplatné servisní opravy některých výrobků nad rozsah zákonné záruky tj. 24 měsíců.
 • Prodloužená záruka je služba, kterou se poskytuje bezplatný servis nutný k odstranění všech závad výrobku způsobených vadným materiálem nebo vadou výroby, k nimž dojde při běžném používání, projeví se a jsou uplatněny v době platnosti prodloužené záruky.
 • Prodlouženou záruku poskytujeme na dobu 12 měsíců a to u batohů ALFA; GALAXY; MERCURY; POLO; LUMI; GEN; NINY; MARK; EPSON, ELEMENT; MAXVELL; THEORY; BOSTON; BAG; DIGITAL; ENERGY; SUPERNOVA; ORI; BANNY; QUANTUM; LINDER a MASTER.

Uplatnění Prodloužené záruky

Definice závady zboží, při které lze uplatnit Prodlouženou záruku: jedná se o závadu výrobku, pokud byl používán ve shodě s návodem k použití a způsobem, který odpovídá normálnímu používání výrobku.

Prodloužená záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým používáním.

Prodloužená záruka se nevztahuje na poškození zboží vzniklá:

 • mechanickým poškozením zboží,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem či výrobcem určeno,
 • zanedbáním péče o zboží,
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými na visačce výrobku
 • provedením nekvalifikovaného zásahu či opravou zboží mimo servis BAGMASTER s.r.o., Nádražní 1, 785 01 Šternberk.
 • zboží, které bylo upravováno dle požadavků zákazníka či samotným zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Prodloužená záruka se nevztahuje na přidané a dokoupené příslušenství a doplňky zboží, jako např. penál, peněženka, pytlík na přezůvky, láhev na pití, krabička na svačinu, apod.

Pro uplatnění služby Prodloužené záruky musí kupující s reklamovaným zbožím doručit kopii nákupního dokladu obsahující službu Prodloužená záruka.

Způsob odstranění vad

Prodávající zaručuje kupujícímu odstranit vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 50 dní od uplatnění Prodloužené záruky a to:

 • bezplatnou opravou výrobku nebo
 • výměnou za nový produkt shodných parametrů nebo
 • vystavením a vyplacením dobropisu ve výši původní ceny zboží.

Počet uplatnění nároků na odstranění vad zboží v době Prodloužené záruky není omezen. Prodloužená záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl produkt v opravě.

Vystavením dobropisu na předmět Prodloužené záruky je služba Prodloužená záruka spotřebována. V případě odstranění vady výměnou produktu za nový pokračuje u nového zboží původní Prodloužená záruka.

Přenesení záruky

Přenesení platnosti Prodloužené záruky na třetí osobu na dobu, která zbývá do konce její původní platnosti není možné.

Ukončení Prodloužené záruky

Prodloužená záruka končí posledním dnem součtu zákonné a prodloužené záruky. Vystavením dobropisu v rámci Prodloužené záruky, zaniká tato záruka dnem vystavení dobropisu.

Doporučené produkty10